BohemBohem.

ONLINE AFFILIATE-OVEREENKOMST  

BohemBohem. waardeert onze filialen. We doen ons best om u eerlijk en respectvol te behandelen en vragen in ruil daarvoor dezelfde vergoeding. Om een productieve relatie mogelijk te maken, hebben we de volgende schriftelijke voorwaarden. Deze overeenkomst bevat de volledige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname als een aangesloten onderneming van het affiliate marketingprogramma van www.bohembohem.com, en de totstandbrenging van hyperlinks vanaf uw website naar www.bohembohem.com met als doel verwijzingsvergoedingen te verdienen van in aanmerking komende aankopen gedaan door derden die via uw website naar www.bohembohem.com zijn genavigeerd via de genoemde hyperlinks.

LEES DE GEHELE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DIT IS EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN BohemBohem. DOOR EEN AFFILIATE AANVRAAG IN TE DIENEN, VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOLLEDIG HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT WETTELIJK VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR ELKE VOORWAARDEN.

1. Definities.

1.1. “Aangesloten“, “U” of “uw” betekenen gezamenlijk het bedrijf, de persoon of de entiteit die een aanvraag indient voor deelname aan het bohembohem.com Affiliate Program in ruil voor het ontvangen van een vergoeding van bohembohem.com voor Gekwalificeerde Affiliate Sales.

1.2. “Gelieerde ondernemingen” betekent alle personen of entiteiten die deelnemen aan ons Affiliate-programma, nu of in de toekomst.

1.3. “Affiliate-programma” betekent het programma beheerd door of namens bohembohem.com waarbij deelnemende personen of entiteiten links op hun website plaatsen die nieuwe klanten naar de bohembohem.com-website leiden en waarvoor een commissie wordt verdiend.

1.4. “Commissie” of “Commissievergoeding” betekent geld dat naar behoren is verdiend door, betaald aan of eerder is betaald aan de Affiliate met betrekking tot het uitbetalingsschema dat is uiteengezet op de Website van de Affiliate Portal en die door de Affiliate is ontvangen voor Gekwalificeerde Affiliate-verkopen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en het aangesloten programma en als zodanig erkend door bohembohem.com, naar eigen goeddunken.

1.5. “Ingangsdatum” de datum waarop bohembohem.com uw gelieerde aanvraag accepteert en verwerkt.

1.6. “Gelicentieerd materiaal” betekent logo’s, handelsnamen, handelsmerken en dergelijke

identificerend materiaal.

1.7. “Bohembohem.com“, “onze” of “wij” betekent gezamenlijk de website bohembohem.com of het bedrijf BohemBohem.

1.8. “Partij” kan afzonderlijk verwijzen naar U of bohembohem.com en “Partijen” verwijst naar zowel U als bohembohem.com.

1.9. “Gekwalificeerde affiliate-verkoop” of “Gekwalificeerde affiliate-verkoop” betekent een door bohembohem.com betaald abonnement dat is gekocht door een nieuwe klant tijdens een bezoek aan bohembohem.com na navigatie naar de aangewezen URL op bohembohem.com via een hypertekstlink van u onder dit partnerprogramma .

1.10. “Aanvraag” betekent alle bestelformulieren, registratieformulieren of andere aanmeldings- of acceptatieformulieren die door u zijn ingediend.

1.11. “Doorverwezen klant” betekent elke nieuwe en unieke klant die door een aangesloten onderneming wordt doorverwezen via een link (zoals gedefinieerd in sectie 8 hieronder) die door ons wordt verstrekt of goedgekeurd en die voldoet aan de criteria die zijn uiteengezet in sectie 5 hiervan.

2. Vereisten en verplichtingen van aangesloten bedrijven.

2.1. Om het aanmeldingsproces te starten, moet u een voltooide aanvraag voor het partnerprogramma indienen. De applicatie is te vinden op https://bohembohem.com/become-an-affiliate/

2.2. U moet een huidige, actieve klant van bohembohem.com zijn en een goede reputatie hebben. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een aanvraag voor het programma te accepteren of af te wijzen, om welke reden dan ook of zonder reden, zonder uitleg voor enige afwijzing.

2.3. Als we uw aanvraag afwijzen, om welke reden dan ook, mag u zich niet opnieuw aanmelden bij het bohembohem.com-partnerprogramma met dezelfde domeinnaam / URL als die domeinnaam / URL al is afgewezen, noch mag u opnieuw een aanvraag indienen met een ander domein / URL-naam en voeg vervolgens de eerder geweigerde domeinnaam / URL toe. bohembohem.com behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om op elk moment een potentiële partner op de hoogte te stellen of niet op de hoogte te stellen van hun afwijzing of verwijdering uit het bohembohem.com-partnerprogramma, noch de basis voor enige afwijzing.

2.4. We hebben het recht, maar niet de plicht, om uw website op elk moment te controleren om te bepalen of u zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst houdt. We kunnen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan uw website die naar onze mening zouden moeten worden aangebracht, of om ervoor te zorgen dat uw links naar onze website geschikt zijn en om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die naar onze mening zouden moeten worden aangebracht. Als u de wijzigingen op uw website die wij nodig achten niet aanbrengt, behouden wij ons het recht voor om uw deelname aan ons partnerprogramma te beëindigen.

2.5. U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, werking en onderhoud van uw website en voor al het materiaal dat op uw website verschijnt. Dergelijke verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de technische werking van uw website en alle gerelateerde apparatuur; het maken en plaatsen van productrecensies, beschrijvingen en referenties op uw website en het koppelen van die beschrijvingen aan onze website; de nauwkeurigheid en gepastheid van materiaal dat op uw website wordt geplaatst (inclusief, maar niet beperkt tot, al het materiaal met betrekking tot bohembohem.com-producten en -diensten); ervoor zorgen dat materiaal dat op uw website wordt geplaatst de rechten van derden niet schendt of schendt en niet lasterlijk of anderszins illegaal is. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor dergelijke zaken af.

3. bohembohem.com Verplichtingen

.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie die nodig is om u in staat te stellen passende koppelingen te maken vanaf uw website naar onze website. bohembohem.com is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van bestellingen voor bestellingen / Gekwalificeerde aangesloten verkopen die door een doorverwezen klant worden geplaatst na een link van uw website, voor het bijhouden van het volume en de hoeveelheid gekwalificeerde aangesloten verkopen die door uw website worden gegenereerd, en voor het verstrekken van informatie aan gelieerde ondernemingen over Verkoopstatistieken van gekwalificeerde gelieerde ondernemingen. bohembohem.com is als enige verantwoordelijk voor alle orderverwerking, inclusief maar niet beperkt tot

betalingsverwerking, annuleringen, restituties en gerelateerde bohembohem.com-service. Elke beslissing van bohembohem.com met betrekking tot het voorgaande is bindend, behoudens kennelijke fout.

4. Licentie.

4.1. Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht op (i) toegang tot www.bohembohem.com via HTML-links uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en (ii) uitsluitend in verband met dergelijke links, om te gebruiken Gelicentieerd materiaal dat we aan u verstrekken of voor een dergelijk doel autoriseren. U hebt alleen het recht om het in licentie gegeven materiaal te gebruiken voor zover u een lid bent met een goede reputatie bij het aangesloten programma van bohembohem.com. U gaat ermee akkoord dat al het gebruik van het in licentie gegeven materiaal plaatsvindt namens bohembohem.com en dat de goodwill die daarmee samenhangt uitsluitend ten goede komt aan bohembohem.com.

4.2. U stemt ermee in de eigendomsrechten van bohembohem.com niet te gebruiken op een manier die kleinerend, misleidend of obsceen is of die bohembohem.com anderszins in een negatief daglicht stelt. bohembohem.com behoudt al onze respectieve rechten op de eigendomsmaterialen die onder deze licentie vallen. Behalve de hieronder verleende licentie, behoudt bohembohem.com alle rechten, aanspraken en belangen op onze respectieve rechten en geen enkel recht, titel of belang wordt aan u overgedragen.

5. Commissievergoeding en betalingen.

5.1. Onder het Affiliate-programma wordt u een commissievergoeding betaald voor elke Gekwalificeerde Affiliate-verkoop door een doorverwezen klant die u naar bohembohem.com verwijst onder en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Elke doorverwezen klant en elke gekwalificeerde gelieerde verkoop moet voldoen aan de volgende criteria (de “criteria”):

(a) Elke doorverwezen klant moet een nieuwe en unieke bezoeker van bohembohem.com zijn en moet zich registreren door het inschrijvingsformulier in te vullen en te verzenden met een geldig en uniek account en factuurgegevens.

(b) Er mag geen commissie worden betaald voor een doorverwezen klant die is overgegaan van een van onze gelieerde ondernemingen of partners.

(c) Elke doorverwezen klant vormt een Gekwalificeerde Affiliate-verkoop en biedt een geldige betaling voor de gekochte producten of diensten van bohembohem.com. Om een commissievergoeding voor u te genereren, moet elke doorverwezen klant een actieve, gekwalificeerde klant van bohembohem.com zijn en moet hij up-to-date zijn met alle betalingen op het moment dat de commissiekosten worden verwerkt en niet zijn onderworpen aan restitutie. krediet, annulering, opschorting of terugvordering.

(d) Elke doorverwezen klant moet zich aanmelden op een manier die naar ons oordeel definitief vaststelt dat de doorverwezen klant rechtstreeks door u naar bohembohem.com is verwezen onder deze overeenkomst.

(e) Elke doorverwezen klant moet blijven voldoen aan onze Servicevoorwaarden en ander beleid dat van kracht is op het moment dat de commissiekosten worden verwerkt.

5.2. De Affiliate gaat ermee akkoord en erkent dat geen enkele betaling van welke aard dan ook, anders dan de Affiliate Commissie zoals bepaald in deze Overeenkomst, verschuldigd is van bohembohem.com aan de Affiliate als gevolg van de Affiliate die verwijzingen doet onder deze Overeenkomst. De aangeslotene zal een doorverwijzende klant geen vergoedingen, kosten of lasten van welke aard dan ook in rekening brengen namens bohembohem.com, noch enige vorm van betaling accepteren namens bohembohem.com, behalve het begeleiden van een verwijzende klant om een betaling te doen via de bohembohem.com-website .

5.3. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, zullen we een commissievergoeding betalen die gelijk is aan het gespecificeerde percentage of het gespecificeerde bedrag in dollars zoals vermeld in het commissieverslag op de website van het aangesloten portaal over een gekwalificeerde verkoop door een doorverwezen klant die plaatsvindt tijdens de maand Commissievergoeding wordt berekend.

5.4. De provisie wordt op of rond de 1e van elke maand betaald. Als gedurende een kalendermaand de verwijzingskosten niet hoger zijn dan vijfentwintig dollar ($ 25,00), dan ontvangt u geen betalingen tot de volgende kalendermaand waarin uw totale commissiebetalingen gelijk zijn aan of hoger zijn dan dat bedrag of tot de beëindiging van deze overeenkomst, afhankelijk van wat zich voordoet. eerder.

5.5. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uitbetalingen worden vertraagd met een periode van ten minste dertig (30) dagen om uw commissievergoeding aan te passen met betrekking tot klanten die het abonnement opzeggen met

6. Betalingswijzen.

6.1. Commissievergoedingen worden betaald op basis van de huidige informatie in uw Affiliate-profiel. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging in uw adres door uw profielinformatie bij te werken op de Affiliate Portal-website. U bent verantwoordelijk voor het informeren van bohembohem.com over uw gewenste betalingsformulier / type:

(a) Via PayPal-betaling (raadpleeg het beleid van PayPal om ervoor te zorgen dat u in aanmerking komt voor betaling als u buiten de Verenigde Staten woont;

6.2. bohembohem.com is niet verantwoordelijk voor kosten van derden die in rekening worden gebracht door PayPal, de bank of een andere financiële instelling die wordt gebruikt om de commissie voor aangesloten bedrijven te ontvangen. Betalingen per cheque worden alleen binnen 120 dagen na de oorspronkelijke uitgiftedatum opnieuw uitgevoerd in het geval van een verloren cheque of een betalingsverzoek. Na 120 dagen vervalt de betaling. Er kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. PayPal-betalingen worden alleen opnieuw uitgevoerd binnen 120 dagen na de oorspronkelijke uitgiftedatum in het geval van een onjuist PayPal-adres of als PayPal weigert de betaling te accepteren.

6.3. U kunt het gewenste betalingsformulier op elk moment bijwerken of wijzigen door uw Affiliate-profiel op de Affiliate Portal-website bij te werken. Het kan tot twee uitbetalingscycli duren voordat wijzigingen in het gewenste betalingsformulier van kracht worden.

6.4. Wij behouden ons, naar eigen goeddunken, het recht voor om de voorwaarden van deze betalingsmethode of het betalingsschema van de Commissie op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer ze op de Affiliate Portal-website worden geplaatst.

6.5. Commissiegeschillen: de aangesloten onderneming heeft toegang tot de real-time statistieken en activiteiten van het partnerprogramma en stemt er specifiek mee in om eventuele tracking- of commissiegeschillen en andere geschillen en discrepanties in te dienen binnen dertig (30) kalenderdagen na het einde van de maand in waarvan de verkoop of gebeurtenis die wordt betwist heeft plaatsgevonden. De Affiliate begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle geschillen die worden ingediend na dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop de Gekwalificeerde Affiliate-verkoop plaatsvond, niet door bohembohem.com zullen worden geaccepteerd en dat de Affiliate voor altijd alle rechten op een mogelijke claim verbeurt.

7. Toegang tot de website van het aangesloten portaal.

7.1. U kunt inloggen op de Affiliate Portal-website om uw doorklik- en potentiële Qualified Affiliate Sales-statistieken dagelijks te bekijken. De potentiële verkopen van gekwalificeerde aangesloten bedrijven die in dit rapport worden weergegeven, zijn niet beoordeeld om te bevestigen dat ze voldoen aan alle criteria voor verkoop van gekwalificeerde aangesloten bedrijven. Als zodanig kan het zijn dat er geen commissievergoedingen worden uitgegeven aan alle doorverwezen klanten die op de website van het aangesloten portaal verschijnen. bohembohem.com garandeert niet dat de Affiliate Portal-website up-to-date is en nauwkeurig uw Gekwalificeerde Affiliate Sales voor een commissieperiode weerspiegelt.

8. Bevordering van een aangesloten relatie.

8.1. In het geval dat u in aanmerking komt en ermee instemt om deel te nemen als een gelieerde onderneming, zullen wij u een verscheidenheid aan grafische en tekstuele links (afzonderlijk “link” of gezamenlijk “links“) ter beschikking stellen, die onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden hiervan. De links dienen om uw website te identificeren als lid van het bohembohem.com-partnerprogramma en zullen een link tot stand brengen van uw website naar de onze. De links kunnen verbinding maken met elk deel van onze website (hoewel commissies alleen worden uitgegeven voor gekwalificeerde aangesloten verkopen). U bent verantwoordelijk voor het integreren van de links in uw website om het volgen van verkopen correct in te schakelen, en wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat u dit niet doet, ook niet voor zover een dergelijk falen kan leiden tot verlagingen van bedragen die anders aan u zouden worden betaald. volgens deze afspraak.

8.2. U stemt er ook mee in dat u op uw website alleen die grafische of tekstuele afbeeldingen weergeeft die door ons zijn verstrekt of uitdrukkelijk vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door bohembohem.com. De aangeslotene zal de grafische afbeeldingen van bohembohem.com prominent weergeven in de relevante delen van de website (s).

8.3. U mag uw eigen website (s) promoten, maar elke promotie die www.bohembohem.com of bohembohem.com vermeldt, is onderworpen aan de beperkingen in deze Overeenkomst.

9. Verboden gedrag

9.1. Deze overeenkomst wordt zonder kennisgeving beëindigd als bohembohem.com, naar eigen goeddunken, vaststelt dat u een of alle van de volgende expliciet verboden handelingen heeft geschonden. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ELKE GECUMULEERDE WINST VERBEURT ALS DE OVEREENKOMST ONDER DEZE BEPALING WORDT BEËINDIGD.

abonnement.

(a) Uw abonnement. U verdient zelf geen commissie (b) gestimuleerde aanmeldingen. U verstrekt niet direct of indirect

incentives voor het aanmelden van nieuwe klanten. (c) Verkeerde vertegenwoordiging. U moet te allen tijde duidelijk vertegenwoordigen

uzelf en uw website (s) als onafhankelijk van bohembohem.com.

(d) Spammen. U zult zich niet inlaten met advertenties die gewoonlijk worden aangeduid als “spammen”, aangezien dit onze naam en reputatie kan schaden. Als we merken dat u spamt, zullen we die reden overwegen voor onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst en uw deelname aan het Merchant.com Affiliate Program. Eventuele openstaande saldi die aan u verschuldigd zijn, worden niet uitbetaald als uw account wordt beëindigd vanwege dergelijke onaanvaardbare advertenties of verzoeken.

(e) Verborgen identiteit. U mag op geen enkele manier adverteren die uw identiteit, uw domeinnaam of uw retouradres effectief verbergt of onjuist voorstelt.

(f) Commerciële e-mails en nieuwsgroepen. U mag geen ongevraagde commerciële e-mail, postings naar niet-commerciële nieuwsgroepen en cross-posts naar meerdere nieuwsgroepen tegelijk gebruiken. U mag mailings naar klanten gebruiken om bohembohem.com te promoten, zolang de ontvanger al klant of abonnee is van uw diensten of website, en ontvangers de mogelijkheid hebben om zichzelf uit toekomstige mailings te verwijderen.

(g) Frauduleuze klikken. U zult, direct of indirect, niet handelen, gebruikers aanmoedigen of verplichten om op links naar bohembohem.com te klikken en / of klikken of bestellingen te genereren met middelen die redelijkerwijs kunnen worden geïnterpreteerd als misleidend, kwaadaardig, dwingend of anderszins frauduleus.

(h) Ongepaste inhoud. Er wordt geen link geplaatst op een pagina of scherm dat inhoud bevat die: aanzet, aanmoedigt, pleit voor of bevordert tot discriminatie op basis van ras, religie, geslacht, afkomst, nationaliteit, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid; aanzet tot, aanmoedigt, pleit voor of bevordert seksueel misbruik of uitbuiting van kinderen en minderjarigen; aanzet tot, aanmoedigt, pleit voor of bevordert illegale activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, geweld tegen personen of eigendommen, terrorisme, gewapende opstand of piraterij; schendt de intellectuele eigendomsrechten van derden; of misleidende informatie bevat of promoot.

(i) Reclame. U mag op AdWords adverteren, maar u leidt het verkeer niet rechtstreeks naar bohembohem.com.

10. Naleving van FTC-goedkeuring.

10.1. bohembohem.com voldoet volledig aan alle voorschriften van de federale handelscommissie met betrekking tot reclame. Daarom eisen we van onze gelieerde ondernemingen dat ze zich aan deze voorschriften houden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Federal Trade Commission 16 CFR Part 255: Guide Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, die onder andere vereist dat materiële verbanden tussen adverteerders en ondersteuners openbaar worden gemaakt. Dit betekent dat directories, recensie- / beoordelingswebsites, blogs en andere websites, e-mail of onderpand die beweren een goedkeuring of beoordeling van een adverteerder te geven – in dit geval bohembohem.com – op prominente wijze moeten bekendmaken

het feit dat financiële of in natura compensatie wordt verstrekt door de adverteerder. Niets in dit document mag worden beschouwd als juridisch advies, en het garandeert ook niet dat u zich aan de FTC-voorschriften houdt als u de suggesties in de hierboven genoemde link opvolgt. U dient uw eigen juridisch advies in te winnen over hoe deze regels van toepassing zijn op uw website of andere promotionele activiteiten waarvoor u een vergoeding ontvangt.

10.2. bohembohem.com behoudt zich het recht voor om provisiekosten in te houden en de partnerrelatie met u te annuleren als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u de eerder genoemde gids of andere FTC-voorschriften / gidsen die wij relevant achten niet naleeft.

11. Vertrouwelijkheid.

11.1. Vertrouwelijke informatie . Partijen begrijpen en komen overeen dat bij de uitvoering van deze overeenkomst elke partij toegang kan hebben tot of kan worden blootgesteld aan, direct of indirect, vertrouwelijke en gevoelige informatie van de andere partij (de “vertrouwelijke informatie“). Vertrouwelijke informatie omvat klantgegevens, transactievolume, marketing- en bedrijfsplannen, zakelijke, financiële, technische en operationele informatie, gebruiksstatistieken, rangschikkingsgegevens, informatie met betrekking tot tarief, product- en beschikbaarheidspariteit, prijsbeleid, conversiegegevens en klikvolume. troggen en andere gerelateerde statistieken, persoonlijke gegevens van gasten, software of informatie met betrekking tot software die wordt geleverd of gebruikt door bohembohem.com in verband met deze overeenkomst, de voorwaarden van deze overeenkomst en dergelijke andere niet-openbare informatie die een onthullende partij aanwijst als privé of vertrouwelijk zijn of waarvan een ontvangende partij redelijkerwijs behoort te weten dat deze als privé en vertrouwelijk moet worden behandeld.

11.2. Beperking van vertrouwelijke informatie. Elke partij stemt ermee in dat: (a) alle vertrouwelijke informatie het exclusieve eigendom blijft van de onthullende partij en dat de ontvangende partij vertrouwelijke informatie voor geen enkel doel zal gebruiken behalve ter bevordering van deze overeenkomst, (b) zij zal behouden en voorzichtig zal zijn methoden om ervoor te zorgen dat zijn werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, contractpartijen en agenten (de “Toegelaten Personen”) de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie handhaven, (c) het zal Vertrouwelijke Informatie alleen bekendmaken aan die Toegestane Personen en die dergelijke informatie ter bevordering van deze Overeenkomst kennen, (d) het zal niet, en zal voorzichtige methoden gebruiken om ervoor te zorgen dat Toegelaten Personen niet (i) kopiëren, publiceren, verzenden, reproduceren, onthullen, openbaar maken of maken de C vertrouwelijke informatie die beschikbaar is voor een derde partij, of (ii) deze gebruikt of opslaat in een onbeschermd zoeksysteem of databank (anders dan in overeenstemming met de voorwaarden hiervan), en (e) alle ((harde en zachte) kopieën van vertrouwelijke informatie op schriftelijk verzoek van de andere partij.

11.3. Toegestane openbaarmaking. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek anders dan door uw schending van deze overeenkomst; (ii) aan u is meegedeeld door een derde partij die geen vertrouwelijkheidsverplichtingen had met betrekking tot dergelijke informatie; of (iii) wettelijk verplicht moet worden bekendgemaakt, inclusief, maar niet beperkt tot, op grond van de voorwaarden van een gerechtelijk bevel; op voorwaarde dat u de bekendmakende partij vooraf op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke bekendmaking en de gelegenheid heeft gehad om een dergelijke bekendmaking aan te vechten.

12. Klantgegevens.

Partijen zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijkheid en privacy van Klantgegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of ongeoorloofd vrijgeven. Partijen komen overeen de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van privacy na te leven. De Partijen zullen te allen tijde redelijke en passende beveiligingsmaatregelen nemen om corruptie van en ongeautoriseerde toegang tot Klantgegevens te voorkomen. Dergelijke maatregelen omvatten onder meer gegevensversleuteling en kanaalversleuteling. Waar relevant, moet de aangeslotene bohembohem.com zo snel mogelijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging (niet later dan één (1) dag na het ontdekken van de inbreuk). Elke partij heeft een privacybeleid dat toegankelijk is voor klanten en waarin wordt beschreven op welke manier zij Klantgegevens beschermt en gebruikt.

13. Mededelingen.

De Affiliate zal geen geschreven materiaal creëren, publiceren, verspreiden of toestaan dat verwijst naar bohembohem.com zonder dit eerst aan bohembohem.com te hebben voorgelegd en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bohembohem.com.

14. Verbonden en verbintenissen.

Elke partij zal, op eigen kosten en uitgaven, alle redelijke inspanningen doen om alle passende maatregelen te nemen, of te laten ondernemen, alle noodzakelijke, gepaste of wenselijke zaken te doen of te laten doen volgens de toepasselijke wetgeving of op redelijk verzoek van Bohembohem .com, en het uitvoeren en afleveren van instrumenten van toewijzing, overdracht, akten, documenten en andere papieren, die redelijkerwijs vereist kunnen zijn om de bepalingen van deze Overeenkomst uit te voeren of te presteren onder of in overeenstemming met de Overeenkomst

15. Vertegenwoordigingen en garanties. U garandeert en verklaart dat:

15.1. U hebt het volledige recht, de macht en de autoriteit om de voorwaarden van deze overeenkomst aan te gaan en hieraan gebonden te zijn, hetzij als individu, hetzij namens een entiteit, en om uw verplichtingen hieronder na te komen, zonder de goedkeuring of toestemming van enige andere partij;

15.2. U hebt het vereiste recht, de titel en het belang in en op de rechten die ons in deze overeenkomst worden verleend.

15.3. De Affiliate verklaart en garandeert dat de Affiliate geen agent is van bohembohem.com en niet de bevoegdheid heeft om namens bohembohem.com verklaringen af te leggen aan een derde partij, noch enig recht of autoriteit om bohembohem.com te binden aan enige actie of overeenkomst. De Affiliate verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat de Affiliate op geen enkele manier een verkeerde voorstelling van zaken geeft, ook niet door weglating, met betrekking tot de diensten en producten die bohembohem.com levert.

15.4. Deze overeenkomst is naar behoren en rechtsgeldig uitgevoerd en door u geleverd en vormt uw wettelijke, geldige en bindende verplichting die tegen u kan worden afgedwongen in overeenstemming met de voorwaarden hierin.

16. Belastingen.

16.1. Het is uw verantwoordelijkheid om bohembohem.com te voorzien van nauwkeurige belasting- en betalingsinformatie die nodig is om een commissievergoeding te betalen. Als bohembohem.com het

noodzakelijke belasting- of betalingsinformatie binnen 90 dagen na een Gekwalificeerde Affiliate Verkoop die anders commissievergoedingen zou veroorzaken, zullen de toepasselijke commissies niet worden opgebouwd en zijn er geen Commissievergoedingen verschuldigd met betrekking tot een dergelijke Gekwalificeerde Affiliate Verkoop.

16.2. U bent verantwoordelijk voor het informeren van bohembohem.com over wijzigingen in post- en e-mailadressen, evenals eventuele wijzigingen in uw naam, e-mailadres, contactgegevens, fiscaal identificatienummer of andere persoonlijke informatie die van invloed zijn op het vermogen van bohembohem.com om een geldige commissiebetaling. Eventuele adreswijzigingen moeten ten minste tien (10) werkdagen voor het einde van de kalendermaand in het Affiliate-profiel op de Affiliate Portal-website worden aangebracht om de Commissiekosten voor die maand naar het herziene adres te sturen.

16.3. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen met betrekking tot de commissies die u ontvangt onder deze overeenkomst. In overeenstemming met de Amerikaanse belastingwetten, zal bohembohem.com een formulier 1099 uitgeven aan gelieerde ondernemingen waarvan de inkomsten de toepasselijke drempelwaarde bereiken of overschrijden. Met betrekking tot aangesloten maatschappijen buiten de VS, zal bohembohem.com relevante belastingdocumenten verstrekken zoals vereist in uw rechtsgebied.

17. Disclaimer.

17.1. WIJ DOEN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT ONZE SERVICE EN WEBSITE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DAARIN WORDEN GELEVERD EN ENIG GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO EN WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. ZONDER HET BOVENSTAANDE BEPERKEN, NOCH bohembohem.com NOCH ONZE OUDER, MANAGERS, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, LICENTIENEMERS, DIENSTVERLENERS EN ANDERE GELIEERDE ONDERNEMINGEN (COLLECTIEF “GEASSOCIEERDE PARTIJEN”) VERTEGENWOORDIGEN DE DIENSTEN OF GARANTIES VIA DE WEBSITE ZAL NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZIJN; GRATIS VAN CORRUPTIE OF ONDERSCHEPPING, VERTRAGING OF VERLIES VAN GEGEVENS; DEZE GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, ANDERS ZAL VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

17.2. VOOR ZOVER DOOR DE WET WORDT GELEVERD, WIJST bohembohem.com HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE, GARANTIE, GARANTIE, GARANTIES DOEL OF NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. U AANVAARDT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW DEELNAME AAN ONS AFFILIATE-PROGRAMMA.

18. Beperking van aansprakelijkheid.

18.1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ EN ONZE GEASSOCIEERDE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF

SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE, EXEMPLARISCHE EN / OF INCIDENTELE SCHADE) (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES AAN OF VERLOREN ZAKEN) VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER, DIRECT OF INDIRECT, MET UW DEELNAME AAN ONS AFFILIATE-PROGRAMMA, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BOVENDIEN ZAL, ONGEACHT IETS MET HET CONTRACT IN DEZE OVEREENKOMST, IN GEEN GEVAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN bohembohem.com JEGENS U VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OP CONTRACT, NALATIGHEID, NALATIGHEID, ANDERE WETGEVING OVERSCHRIJD DE TOTALE COMMISSIE-KOSTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST AAN U WORDEN BETAALD.

18.2. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT IN HET GEVAL U ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL LIJKT DIE VOORTVLOEIT UIT DE HANDELINGEN OF WEGLATINGEN VAN bohembohem.com, DE SCHADE, INDIEN VAN TOEPASSING, NIET ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE IS OM U TE VOORKOMEN OP EEN STOPPEN VAN DE UITZONDERING bohembohem.com WEBSITE, EN JE HEBT GEEN RECHTEN OM TE GEBRUIKEN OF TE HERINNEREN VAN HET bohembohem.com AFFILIATE-PROGRAMMA, OF DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE, DISTRIBUTIE, RECLAME, TENTOONSTELLING OF EXPLOITATIE VAN ENIGE WEBSITE, EIGENDOM, EIGENDOM, PRODUCT, OF SERVICE ONDER CONTROLE. com EN GEASSOCIEERDE PARTIJEN.

18.3. DOOR U AAN TE PASSEN OM EEN bohembohem.com-AFFILIATE TE WORDEN, BEGRIJPT U DAT U MOGELIJK AFSTAND VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT CLAIMS DIE OP DIT MOMENT ONBEKEND OF ONVERWACHT ZIJN, EN IN OVEREENSTEMMING MET DERGELIJKE ONTHEFFING, ERKENT U DAT U DEZE HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN. AFSTAND VAN DE VOORDELEN VAN CALIFORNIË CODE § 1542, EN ENIG SOORTGELIJK RECHT VAN WELKE STAAT OF GEBIED, DAT ALS VOLGT BEPAALT: “EEN ALGEMENE VRIJGAVE GELDT NIET VOOR CLAIMS DIE DE CREDITOR OP HET TIJDSTIP NIET KENT OF VERWACHT TE BESTAAN. VAN HET UITVOEREN VAN DE VRIJGAVE, DIE, INDIEN HEM BEKEND, MATERIAAL ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDIGE MOET HEBBEN BEÏNVLOED. ” HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT

19. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in om bohembohem.com en haar geassocieerde partijen en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, aandeelhouders, partners, leden en andere eigenaren te vrijwaren en te vrijwaren tegen alle claims, acties, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schadevergoedingen, vonnissen, schikkingen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) (een of meer van de voorgaande hierna aangeduid als ‘Verliezen‘) voor zover dergelijke verliezen (of acties met betrekking daartoe) voortvloeien uit of zijn gebaseerd op (i) elke claim dat ons gebruik van de aangesloten handelsmerken inbreuk maakt op enig handelsmerk, handelsnaam, servicemerk, copyright, licentie, intellectueel eigendom of ander eigendomsrecht van een derde partij, (ii) elke verkeerde voorstelling van zaken of garantie of schending van een verbond en

overeenkomst die u hierin hebt gemaakt, of (iii) enige claim met betrekking tot uw website, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud die niet aan ons kan worden toegeschreven.

20. Onderbreking van de service.

bohembohem.com blijft als enige verantwoordelijk voor de werking van de website bohembohem.com en u blijft als enige verantwoordelijk voor de werking van uw website. Elke partij erkent dat hun respectieve websites tijdelijk of permanent kunnen worden opgeschort, stopgezet of gesloten vanwege oorzaken die redelijkerwijs buiten hun macht liggen, onderhevig aan de specifieke voorwaarden van deze overeenkomst. Elke partij behoudt het exclusieve recht en controle over de programmering, inhoud en uitvoering van transacties op haar respectieve website of dienst.

21. Termijn; Beëindiging; Opschorting. 21.1. Termijn. Deze overeenkomst blijft van kracht vanaf de ingangsdatum tot

beëindigd door een van de partijen, onder voorbehoud van de bepalingen van dit artikel 21.

21.2. Beëindiging . Deze overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met een schriftelijke kennisgeving van vijf (5) dagen aan de andere partij. Bovendien wordt deze overeenkomst onmiddellijk en automatisch beëindigd (i) als de aangesloten onderneming in gebreke blijft onder deze overeenkomst; of (ii) zoals uiteengezet in Sectie 9.

21.3. Commissies na beëindiging. bohembohem.com kan naar eigen goeddunken de aangesloten onderneming om welke reden of zonder reden dan ook beëindigen. Op de datum van beëindiging komt u niet langer in aanmerking voor het verdienen van commissies. Dertig (30) dagen na de datum van beëindiging U ontvangt uw laatste commissiebetaling voor de commissie verdiend tot de datum van beëindiging, onder voorbehoud van aanpassing voor annulering van het abonnement door de klant, of de klant is anderszins geen klant van bohembohem.com.

21.4. Beperkingen voor levenslange commissie. Levenslange terugkerende commissie wordt beëindigd onder een van de volgende voorwaarden:

(a) U bent niet langer een klant met een goede reputatie; (b) de door u doorverwezen klant geen goede reputatie meer heeft (c) in het geval dat u of de doorverwezen klant een goede reputatie terugkrijgt, noch

U, noch de doorverwezen klant komt in aanmerking om in aanmerking te komen om de levenslange commissies te hervatten.

21.5. Verwijdering van koppelingen. Meteen op de datum van beëindiging zal de aangeslotene alle links naar bohembohem.com en andere bohembohem.com-websites, alle bohembohem.com-gerelateerde inhoud, links, banners, logo’s en andere verwijzingen naar bohembohem.com verwijderen.

22. Geen verzoek. U erkent het karakter van het bedrijf van bohembohem.com en de aanzienlijke hoeveelheid tijd, geld en moeite die bohembohem.com heeft besteed en zal besteden aan het opbouwen van relaties met klanten en het werven van bekwame werknemers en dienstverleners. U stemt ermee in dat, gedurende de looptijd en voor een periode van één jaar daarna,

U zult niet (i) een andere persoon of entiteit die concurreert met bohembohem.com (i) een andere persoon of entiteit die concurreert met bohembohem.com benaderen, inhuren of in dienst nemen bij het werven, aannemen of in dienst nemen van een consultant, manager, leidinggevende of enige andere persoon die in dienst is van bohembohem. com vanaf de Ingangsdatum of op enig moment tijdens de Looptijd.

23. Niet exclusief met beperking. U stemt ermee in dat u gedurende de Termijn niet direct of indirect voltooit met bohembohem.com, ook niet in uw eigen bedrijf en / of als consultant of adviseur voor een bedrijf dat directe concurrerende diensten levert aan de diensten van bohembohem.com. In alle andere opzichten is uw opdracht niet-exclusief gedurende de looptijd.

24. Toepasselijk recht; Jurisdictie.

Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de Website zal uitsluitend worden ingediend bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten in het Northern District van Californië of de rechtbanken van de staat Californië in Santa Clara County, Californië, hoewel we het recht behouden om een rechtszaak, actie of procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land als u buiten de Verenigde Staten woont. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie in dergelijke rechtbanken, inclusief alle verdedigingen van forum non conveniens.

25. Geschillenbeslechting.

25.1. De relatie die we hebben met onze filialen is belangrijk voor ons. We vragen u eerst te proberen uw geschil op te lossen door contact met ons op te nemen. Als we uw geschil niet binnen dertig dagen (30) na schriftelijke kennisgeving van het geschil informeel kunnen oplossen, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen tussen u en bohembohem.com die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (inclusief enige vermeende schending) zullen worden opgelost door bindend arbitrage.

25.2. Elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze Overeenkomst voor arbitrage, zal worden bepaald door vertrouwelijke, bindende arbitrage in Santa Clara County, Californië, voor een (1) arbiter. De arbitrage zal worden geïnitieerd en uitgevoerd volgens de JAMS Arbitrageregels en -procedures, en waar consistent, de Californische wetgeving, zonder rekening te houden met of toepassing van de principes van conflicterende wetgeving van uw staat of land van verblijf, bij het kantoor van JAMS in San Jose, Californië, inclusief de Facultatieve Beroepsprocedure. Als u buiten de staat Californië of de Verenigde Staten woont, begrijpt u en stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie en locatie van Santa Clara County, Californië, en ziet u hierbij af van alle verdedigingen van het forum non conveniens.

25.3. De arbiter is een belangeloze advocaat of een gepensioneerde rechter die ervaring heeft met e-commerce en / of intellectuele eigendom. Dergelijke arbitrage omvat ontdekkingsprocedures zoals bepaald in Sectie 1283.05 van de California Code of Civil Procedure. De arbitrage zal plaatsvinden in de Engelse taal, maar elke getuige wiens moedertaal niet Engels is, mag getuigenis afleggen in de moedertaal van de getuige, met gelijktijdige vertaling in het Engels op kosten van de partij die de getuige presenteert. Een oordeel over elke toekenning kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. De partijen stemmen hierbij in met de jurisdictie van het Superior Court van de staat Californië en het Amerikaanse Northern Judicial District of California, met het oog op de handhaving van deze arbitrageovereenkomst en de procedure en het betreden van

vonnis over elke uitspraak en verdere instemming dat een proces of kennisgeving van motie of ander verzoek aan het Hof of de rechter daarvan kan worden betekend per aangetekende of aangetekende brief, waarbij om ontvangstbevestiging wordt verzocht. De winnende partij ontvangt de kosten en redelijke advocatenhonoraria in verband met de arbitrage.

25.4. U begrijpt dat U UW RECHT OPGEEFT om naar de rechtbank te gaan, om claims tussen u en bohembohem.com te doen gelden of te verdedigen VOOR EEN RECHTER OF JURY. Het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke rechtbank met competente jurisdictie over de partijen. Ongeacht enige bepaling van toepasselijk recht, heeft de arbiter niet de bevoegdheid om schadevergoeding, rechtsmiddelen of toekenningen toe te kennen die in strijd zijn met deze voorwaarden.

25.5. Advocaatkosten: bij elke arbitrage of gerechtelijke actie tussen de partijen om deze overeenkomst of de rechten van de partijen hieronder af te dwingen, heeft de winnende partij in een dergelijke actie (zoals bepaald door het arbitraal panel of de rechtbank) recht op een redelijk bedrag voor zijn advocaatkosten en alle andere redelijke kosten en uitgaven die in een dergelijke actie of rechtszaak worden gemaakt.

25,6. Geen collectieve actie: u stemt ermee in uw recht op deelname aan een collectieve actie of collectieve procedure op te geven, inclusief collectieve arbitrage, beperkte algemene procedure voor advocaten of andere representatieve acties of procedures tegen bohembohem.com.

26. Beperking van de tijd om een claim in te dienen.

ELKE OORZAAK OF CLAIM DIE U MOGELIJK VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE WEBSITE MOET BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE ACCEPTEERT, ANDERS ZIJN DEZE OORZAAK OF CLAIM PERMANENT VERBORGEN.

Overleven van

Voorwaarden. De volgende bepalingen blijven na beëindiging van deze overeenkomst van kracht en blijven volledig van kracht: Paragraaf 4.2 (Licentie); Artikel 5 (Commissievergoedingen en betalingen); Artikel 11 (Vertrouwelijkheid); Sectie 12 (Klantgegevens); Artikel 16 (belastingen); Artikel 17 (Disclaimer); Sectie 18 (Beperking van aansprakelijkheid); Artikel 19 (Vrijwaring) Artikel 21 (Termijn en beëindiging); Sectie 22 (Geen verzoek); Artikel 24 (Toepasselijk rechtsgebied); Artikel 25 (geschillenbeslechting); Sectie 26 (Beperking van de tijd om een claim in te dienen); Secties 28 (diverse bepalingen). Diverse bepalingen

.

28.1. Koppen. De titels en titels in deze overeenkomst zijn opgenomen voor

gemak, en zal de voorwaarden van deze Overeenkomst niet beperken of anderszins beïnvloeden.

28.2. Onafhankelijke contractantrelatie. Niets in deze overeenkomst is bedoeld om een arbeidsrelatie van welke aard dan ook te creëren tussen de aangesloten onderneming en bohembohem.com. Als een rechtbank of instantie van mening is dat deze Overeenkomst een arbeidsrelatie heeft gecreëerd tussen een Aangesloten Onderneming en bohembohem.com, dan heeft deze Overeenkomst geen kracht en effect, en zal deze nietig zijn, te beginnen op de datum waarop een dergelijke arbeidsverhouding wordt geacht van kracht zijn geworden. De Affiliate verklaart en garandeert dat de Affiliate momenteel geen werknemer is van bohembohem.com, geen werknemer van bohembohem.com is geweest gedurende de Looptijd, en dat als de Affiliate een werknemer wordt van bohembohem.com na de Ingangsdatum, deze Overeenkomst onmiddellijk zal worden beëindigd.

zonder enige kennisgeving op de datum van aanvang van het dienstverband, tenzij anders vermeld door de aandeelhouders van bohembohem.com die in een dergelijk geval het voorzitterschap overnemen.

28.3. Toewijzing. Deze overeenkomst is persoonlijk voor u en elke toewijzing door u van rechten of verplichtingen hieronder is nietig. bohembohem.com heeft het onbeperkte recht om deze Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen hieronder, zonder toestemming of kennisgeving aan U over te dragen.

28.4. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Deze overeenkomst mag niet door u worden toegewezen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van bohembohem.com. bohembohem.com mag zijn rechten onder deze overeenkomst overdragen.

28.5. Afstand doen; Wijzigingen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kan deze overeenkomst alleen worden gewijzigd, gewijzigd en aangevuld door middel van een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de koper en de verkoper. Elk verzuim door een partij bij deze overeenkomst om te voldoen aan enige verplichting, verbond, overeenkomst of voorwaarde die hierin is vervat, kan uitdrukkelijk schriftelijk worden afgewezen door de andere partijen bij deze overeenkomst, maar een dergelijke verklaring van afstand of het niet aandringen op strikte naleving zal niet gelden als een verklaring van afstand. van, of uitsluiting met betrekking tot, enige volgende of andere storing. Telkens wanneer deze overeenkomst toestemming vereist of toestaat door of namens een partij, zal deze toestemming worden gegeven op een manier die in overeenstemming is met de vereisten voor een verklaring van afstand van naleving zoals uiteengezet in deze paragraaf 22.5.

28.6. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt of wordt geacht in een toepasselijk rechtsgebied vanwege de reikwijdte, omvang of duur van de dekking, dan wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. geldig en afdwingbaar is, of, als een dergelijke bepaling niet zo kan worden gewijzigd zonder de bedoeling van de partijen wezenlijk te veranderen, dan zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en zal de rest van deze overeenkomst volledig van kracht blijven.

28,7. Mededelingen . Alle kennisgevingen, verzoeken en andere mededelingen hieronder moeten schriftelijk worden gedaan en worden geacht alleen naar behoren te zijn gedaan als ze persoonlijk, per fax, per aangetekende post of per e-mail aan de Affiliate zijn bezorgd op het adres en het e-mailadres dat door de Affiliate is opgegeven. in de velden die zijn opgegeven in het Affiliate-aanvraagformulier en op bohembohem.com op tav: Affiliate Manager, 551 Pilgrim Drive, Suite B, Foster City, Ca 94404; support@bohembohem.com. Elke partij kan van tijd tot tijd haar adres, e-mailadres of andere informatie wijzigen voor kennisgevingen aan die partij door een kennisgeving te doen waarin een dergelijke wijziging aan de andere partij wordt gespecificeerd.

28,8. Geen bevoegdheid om te binden. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw website of op een andere van uw website of anderszins, die redelijkerwijs iets in deze Paragraaf 22.9 tegenspreken.

28,9. Opvolgers; Wijst toe; Begunstigde derden. Deze overeenkomst wordt gesloten ten behoeve van de aangesloten onderneming en bohembohem.com en hun respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden, en niets hierin is bedoeld of zal impliciet aan een andere persoon enig wettelijk of billijk recht, voordeel of rechtsmiddel van welke aard dan ook verlenen, onder of op grond van deze Overeenkomst, behalve voor zover expliciet anders vermeld in deze Overeenkomst. Aangesloten en

bohembohem.com gaat ermee akkoord en is van plan dat er geen derde begunstigden zijn bij deze Overeenkomst, tenzij anders vermeld door de aandeelhouders van bohembohem.com die in een dergelijk geval het voorzitterschap op zich nemen.

28.10. Overmacht. Geen van de partijen is aansprakelijk of wordt geacht in strijd te zijn met deze overeenkomst voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van deze overeenkomst die het gevolg zijn van omstandigheden (gevallen van overmacht) buiten de controle van de partij wiens prestaties worden beïnvloed, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, overheids- of regelgevende acties of beperkingen, sancties, embargo’s, vijandelijkheden van welke aard dan ook, oorlogen, burgeroorlogen, terroristische daden, rellen, opstanden, nucleaire incidenten, EMP, het falen van essentiële nutsvoorzieningen, enz. Een geval van overmacht zal niet voorkomen dat de partijen hun recht uitoefenen om deze overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met de relevante bepalingen die hierin zijn uiteengezet.

28.11. Uitvoering, prestatie en effect. De overeenkomst treedt pas in werking na schriftelijke bevestiging van acceptatie en goedkeuring van uw gelieerde aanvraag door bohembohem.com. Door u te registreren en u aan te melden bij het bohembohem.com-partnerprogramma als een aangesloten partner, gaat u akkoord, erkent en accepteert u de voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief de bepalingen met betrekking tot wijzigingen aan deze overeenkomst.

28.12. Wijzigingen. bohembohem.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden in deze overeenkomst te wijzigen door op de eerste van een maand een kennisgeving van wijziging of een nieuwe overeenkomst op het portaal van de aangesloten website te plaatsen. Wijzigingen worden van kracht op de eerste van de volgende maand. ALS ENIGE WIJZIGING ONAANVAARDBAAR IS VOOR DE AFFILIATE, IS HET ENIGE VERHAAL VAN DE AFFILIATE HET ONDERHANDELEN VAN EEN INDIVIDUELE WIJZIGING OF OM DE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AFFILIATE OM DE WEBSITE NA DE EERSTE ELKE MAAND TE CONTROLEREN OP WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA OF DE OVEREENKOMST. ALS DE AFFILIATE DE OVEREENKOMST NIET KAN VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE AFFILIATE PORTAL, IS HET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AFFILIATE OM bohembohem.com EN bohembohem.com OP DE HOOGTE TE STELLEN, ZAL VIJFTIEN (15) WERKDAGEN HEBBEN OM EEN KOPIE AAN DE AFFILIATE TE VERSTREKKEN. VOORTDURENDE DEELNAME AAN HET PROGRAMMA, NA HET PLAATSEN VAN EEN KENNISGEVING VAN EEN WIJZIGING OF EEN NIEUWE OVEREENKOMST OP DE GELIEERDE INFORMATIEPAGINA, ZAL EEN BINDENDE AANVAARDING VAN DE WIJZIGING vormen. MOET bohembohem.com STOPPEN MET HET VERLENEN VAN DE DIENSTEN AAN ALLE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, WORDT DEZE OVEREENKOMST ONMIDDELLIJK BEËINDIGD MET OF ZONDER KENNISGEVING AAN DE AANGESLOTEN.

28.13. Vertalingen. Elke vertaling van de originele Engelse versie van deze overeenkomst in een andere taal is een beleefde vertaling, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Affiliate kan geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze voorwaarden van deze Overeenkomst of in het geval van een conflict, ambiguïteit, inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze Overeenkomst, zal de Engelse versie gelden en prevaleren en zijn beslissend en bindend. De Engelse versie zal worden gebruikt in gerechtelijke procedures. De Engelse versie is beschikbaar op: https://bohembohem.com/affiliate-tos-page/

28.14. Volledige overeenkomst . Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst en afspraak van de partijen bij deze overeenkomst en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot dergelijke onderwerpen.

28.15. Onafhankelijk onderzoek. UW SOLLICITATIE BEVESTIGT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET AL HAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN GELIEERDE. U BEGRIJPT DAT bohembohem.com OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) KLANTENVERWIJZINGEN KAN VERZOEKEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES GEBRUIKEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET DE WEBSITES. DE AANGESLOTEN HEEFT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEBEURD, EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING, DAN ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD. DE AFFILIATE STEMT EXPLICIET IN DAT ELEKTRONISCHE AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DIE MET BETREKKING TOT WIJZIGINGEN, GELDIG, BINDEND EN UITVOERBAAR IS.

IK GEEF MIJN GOEDKEURING EN AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST AAN EN VERLANG EEN AFFILIATE TE WORDEN ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR HET AANMELDINGSFORMULIER VAN HET AFFILIATE-PROGRAMMA IN TE VULLEN EN IN TE DIENEN, DOOR DE VOORGESTELDE, GERELATEERDE KLANTEN OF bohilder.com UNIVERSITEITEN. /OF

DOOR VERZAMELING EN COMMISSIE KOSTEN VAN bohembohem.com.